All posts by admin

25 jarig jubileumconcert Cum Laude

By | Geen categorie | No Comments

Op 23 september 2017 organiseert het Chr. gem. koor Cum Laude uit Amstelveen een jubileumconcert in de Pauluskerk te Amstelveen. De avond begint om 20.00 uur en zal in het teken staan van het oratorium “Jozef “. De componist van dit prachtige stuk muziek is Marco den Toom die ook als organist aanwezig zal zijn. Verdere muzikale medewerking wordt verleend door diverse muzikanten en solisten. U en jij worden van harte uitgenodigd om dit unieke concert bij te wonen.

Nieuws van Harriëtte uit Frankrijk

By | Geen categorie | No Comments
Een hartelijke groet vanuit Aix-en-Provence waar de zon nog steeds volop schijnt!
Er ligt een intensieve maar prachtige zomer achter me. Betrokken geweest bij twee werkvakanties met Hollandse jongelui. Eén in samenwerking met de GZB/Experience reis in le Mas d’Azil en een andere in Aix met de jv van Bleskensgraaf waar m’n nichtje deel vanuit maakt. Mooi te zien hoe Nederlandse jongeren ruimte in hun agenda en portemonnee hebben gemaakt om de Franse kerken een hart onder de riem te steken door hun aanwezigheid en de inzet van hun handen! Het waren gezegende weken.
Genoten van vakantie met m’n familie aan de Atlantische kust en ruimte gehad om bij te tanken! Goed om tijd met m’n zus en haar gezin door te brengen en concreet tante te kunnen zijn.

Lees verder

Bertine Congo

Blog | Bertine in Congo

By | Geen categorie | No Comments

Nieuws uit Congo

“Wie Hem wel ontvingen en in Zijn Naam geloven heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” –  Johannes 1:12

Door de straten van Bukavu loop ik vanuit mijn werk naar huis. Een taxichauffeur stopt naast me, draait het raampje open en vraagt of ik een lift wil. ‘Ik houd van lopen’, is mijn antwoord, al denk ik erachteraan ‘en ik houd er niet van om bij een vreemde man in de auto te stappen’. De volgende vraag die hij stelt verbaasd me. ‘Ga je naar de hemel of de hel?’ Door Gods genade en met een glimlach op mijn gezicht antwoord ik hierop ‘mbinguni, naar de hemel’. Maar de man is nog niet klaar en hij stelt nog een vraag. ‘Ben je een slaaf of een kind van God?’ ‘Mtoto ya Mungu, een kind van God’ is mijn antwoord. Blijkbaar tevreden met mijn antwoord groet de man me hartelijk en Lees verder

Bertine Kenia

Blog | Nieuws uit Kenia

By | Geen categorie | No Comments

“Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan.” Johannes 14:27

De laatste paar weken voor mij hier in Kenia zijn alweer aangebroken. Afgelopen maanden zijn voorbij gevlogen waarin ik veel heb meegemaakt. In Nairobi heb ik een paar uur in een politiecel opgesloten gezeten omdat ik op een verkeerde plaats de weg overstak. Verder nog een dag in het ziekenhuis aan het infuus gelegen wegens een bacteriële infectie. Maar God heeft me steeds weer beschermd en ik ben dankbaar voor elke dag dat ik hier mag zijn en de vrede die Hij mij geeft in het doen van Zijn werk. Ook al heb ik het nodig om steeds weer aan Hem herinnert te worden, aan het feit dat Hij alle macht heeft en het werk dat we met Hem doen wil zegenen. Jezus zei het zelf al tegen zijn discipelen: “Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de Trooster niet bij jullie komen” (Joh. 16:7). Het werk van de Heilige Geest, die harten echt veranderdt, dat is waar ik om bid, naar uitzie en geloof dat het zal gebeuren hier in Kenia! Lees verder

Studiedag ‘Techniek en onze levensheiliging’

By | Geen categorie | No Comments

STUDIEDAG GEREFORMEERDE BOND ‘TECHNIEK EN ONZE LEVENSHEILIGING’ VOOR GEMEENTELEDEN EN AMBTSDRAGERS

 Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond belegt DV op dinsdag 24 mei in Gouda de studiedag ‘Techniek en onze levensheiliging’.

 De moderne techniek heeft  een grote invloed op ons dagelijks leven. De manier waarop we ons verplaatsen, waarop we communiceren, maar ook wat we eten, hoe we onszelf verzorgen, en wat we doen als we ziek worden, het wordt alles steeds meer bepaald door de beschikbare techniek. Het lijkt wel of we ons leven steeds meer in de eigen hand hebben.

In de studiedag Techniek en onze geloofsrelatie met God wordt eerst een algemene inleiding gegeven over de verschillende manieren waarop de techniek ons leven diepgaand beïnvloedt. Vervolgens wordt dit voor drie concrete terreinen uitgewerkt: de medisch-technische ontwikkelingen, de nieuwe informatie- en communicatiemedia en het belang van duurzaamheid en de zorg voor de schepping. In elke workshop worden eerst de belangrijkste technische ontwikkelingen beschreven. Vervolgens worden de vragen besproken die deze ontwikkelingen oproepen ten aanzien van ons persoonlijk leven, maar ook hoe ze ons gezin en ons leven in de kerk kunnen beïnvloeden.

Na de opening door drs. P.J. Vergunst hoopt prof. dr. M.J. de Vries, bijzonder hoogleraar Christelijk Filosofie Technische Universiteit,  Delft,  te spreken over op welke de wijze de techniek ons leven diepgaand beïnvloedt. Na deze bijdragen kunnen de deelnemers twee van de drie workshops volgen.

 Workshop Geneeskunde en techniek; door, prof.dr.ir. J. van Bemmel, emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit. Vakgebied: geneeskunde en medische informatica.

Workshop Duurzaamheid en zorg voor de schepping; door, prof. dr. J.J. Graafland, econoom en theoloog en gespecialiseerd in filosofie van de economie, economische ethiek, bedrijfsethiek/ maatschappelijk verantwoord ondernemen en christelijke visie op economie.

Workshop Nieuwe media en pelgrimschap;  door, dr.ir. S.M. de Bruijn, plaatsvervangend hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad, lector “Nieuwe media in vorming en onderwijs”,  Driestar Hogeschool Gouda

De studiedag heeft plaats in Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2,  Gouda en begint om 15.00 uur (vanaf 14.30 uur ontvangst met koffie/thee) en duurt tot 21.00 uur. Een broodmaaltijd wordt aangeboden.  Driestar Educatief beschikt over een parkeerterrein en ligt op loopafstand NS-station, uitgang ‘Bloemendaal’.

Aanmelden met opgave van de twee workshop die u wilt volgen  s.v.p. voor 18 mei bij: Bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660 of mailen naar info@gereformeerdebond.nl.

 Als tegemoetkoming aan de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van  € 23,50. Dit bedrag is inclusief het boek Technologie, overal om ons heen geschreven door prof.dr. Marc J. de Vries. Graag vooraf overmaken op ING-rekening NL98 INGB 0000 138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. studiedag 24 mei   

Cursus Discipelschap

By | Geen categorie | No Comments

cursus discipelschap

Discipelschap: je hebt er vast een idee bij…proberen te leven zoals Jezus…dagelijks tijd nemen om van Hem te leren…de ander belangrijker achten dan jezelf…kruisdragen…de smalle weg gaan…groeien in toewijding…enz.

Op de gemeente-avond van woensdag 20 april is het eerste deel van deze curus en we beginnen om 20.00. De ander data zijn op maandag 9 en 23 mei. De laatste avond is in overleg met de deelnemers. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Wico Verloop: wico.verloop@live.nl

Voor meer informatie zie Rondom het Woord of de website van de IZB

[Blog] Nieuws uit Kenia

By | Geen categorie | No Comments

” Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden,  zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen.” Hebreeën 2:11

‘Hij schaamde zich er niet voor uit zo’n geslacht geboren te worden.’  Die zin is me lang bijgebleven nadat ik de preek van 20 december jl. terug luisterde. Niet alleen in het verleden maar nog steeds schaamt God zich niet voor ons mensen, hij noemt ons zelfs Zijn kinderen. Lees verder

Vernieuwde website

By | Geen categorie | No Comments

Hartelijk welkom op de vernieuwde website van de Pauluskerk.

Als u de jaarplanner of informatie over de wijkindeling zoekt, vindt u deze rechts bovenin onder het icoontje met de boekjes.
Als u informatie mist op de website of tips heeft ter verbetering, kunt u een email sturen naar webredactie@pauluskerk-amstelveen.nl.

Hartelijke groet,
Joeri, Wico, Bertine en Harmen

[Blog] Nieuws uit Brazilie

By | Geen categorie | No Comments

” De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.” Habakuk 3:18

Het is vandaag dankdag en vanuit Brazilie heb ik live meegeluisterd met de kerkdienst en preek uit Habakuk. De wereld staat onder grote druk. Habakuk zag de verschrikking van Gods oordeel in Zijn tijd en wij zien het in onze tijd. Via NOS krijg ik het ook hier in Brazilie te zien. Vluchtelingen stromen Nederland binnen, een vliegtuig is neergestort, verschrikkingen vinden plaats in het Midden Oosten. De mensen hier lijken zich echter niet druk te maken om wat zich op een oceaan-breedte afstand van hen afspeelt. Brazilie strijdt zijn eigen strijd tegen corruptie, drugs, geweld en armoede. Lees verder