Nieuws van Harriëtte uit Frankrijk

  • 0
  • 26 september 2016
Een hartelijke groet vanuit Aix-en-Provence waar de zon nog steeds volop schijnt!
Er ligt een intensieve maar prachtige zomer achter me. Betrokken geweest bij twee werkvakanties met Hollandse jongelui. Eén in samenwerking met de GZB/Experience reis in le Mas d’Azil en een andere in Aix met de jv van Bleskensgraaf waar m’n nichtje deel vanuit maakt. Mooi te zien hoe Nederlandse jongeren ruimte in hun agenda en portemonnee hebben gemaakt om de Franse kerken een hart onder de riem te steken door hun aanwezigheid en de inzet van hun handen! Het waren gezegende weken.
Genoten van vakantie met m’n familie aan de Atlantische kust en ruimte gehad om bij te tanken! Goed om tijd met m’n zus en haar gezin door te brengen en concreet tante te kunnen zijn.

Verschillende van jullie (of uit jullie gemeentes) hebben afgelopen zomer de Franse kerken bezocht middels een kerkdienst: Dank daarvoor! Via collegae hoorde ik positieve geluiden terug! Hollandse aanwezigheid in de diensten wordt erg gewaardeerd. Heb zelf ook genoten van Hollanders die langskwamen op zondag! Dat onderstreept de verbondenheid met de Franse kerken.
Eind augustus de ruimte gehad voor een retraite in een klooster in de Tarbes. De rust en de ruimte om geestelijk bij te mogen tanken was enorm waardevol. Doordat ik veel onderweg ben voor m’n werk en vaak in de weekenden in andere gemeentes aan de slag ben is het goed om af en toe een geestelijke oplaadplek te hebben.
Sinds afgelopen zondag woon ik alweer 1 jaar in Aix. Dankbaar voor het feit dat ik het transitiejaar goed doorstaan heb en dat ik hier in de flat al aardige wat contacten heb kunnen opbouwen en in de buurt. Het gaat veel langzamer dan in Bdx omdat ik vaak onderweg ben voor m’n werk; maar ik merk dat ik opnieuw de mogelijkheid heb gekregen m’n huis te openen voor m’n buren om oa samen te eten. Langzaamaan leer ik de omgeving wat beter kennen en geniet ik van de mooie natuur.
En begin september ben ik weer met frisse energie en goede moed gestart aan m’n nieuwe jaar/seizoen samen met Joel. afgelopen jaar was een transitiejaar: vanwege verhuizing maar ook het vormgeven aan onze nieuwe taak als landelijk jeugdwerkadviseur. En het is goed om nu te merken dat gedane investeringen z’n vruchten gaan afwerpen!
Komend weekend staat er een jongerenweekend EssenCiel gepland in Montauban (sudouest) voor 11+. Voor de 6e keer organiseren we dit weekend om zo met de jongeren een start van het schooljaar te maken.
in dat zelfde weekend start een soortgelijk weekend EssenCiel in Ganges (Cevennes/Languedoc) als een pilot om ook de jongeren in die regio de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en bemoedigd te worden in hun geloof.
Dank voor jullie gebed hiervoor!
8 october staan er drie kinderdagen gepland: Bethanie, Montauban en Lambesc. Voor kinderen in de leeftijd van 6-11 jaar! Graag jullie gebed voor deze dagen.
Verder ben ik in de Ariege bezig om opnieuw een jeugdgroep van de grond te krijgen. Er is een jong stel opgestaan die de taak van leiding op zich wil nemen; jaarplanning is gemaakt en de eerste clubavond is geweest. Een kleine en kwetsbare groep, waarvan we hopen dat de regelmatige ontmoetingen zullen helpen om een groep te worden. En zo zijn er nog een aantal gemeentes waar we hulp en ondersteuning in het jeugdwerk geven.
29-30-31 october staat een nationaal jongerenweekend 14+ Oxyjeunes gepland rondom vriendschap. Tijdens dat weekend gaan we verder met ons pilot project ‘oasis’; pastorale zorg tijdens het weekend middels een vaste inloopplek en team dat zich onder de jongeren zal begeven om een luisterend oor te bieden, mogelijkheid tot gebed etc.
Voor Pinksteren staat er een pilotproject op het programma voor jong volwassene. Een doelgroep die in de kerken wordt gemist, maar die er zeker wel zijn. Rondom een thema dat speelt in hun leven als jong gezin/ startende werkers.
De maand januari 2017 hoop ik in Nederland te zijn voor verlof. Wil proberen de ontmoetingen zoveel mogelijk te plannen in de week van 8-22 januari.
Graag kom ik langs in uw gemeente (gemeenteavond/kerkdienst/zendingsavond/clubavond/catechese/Bijbelkring/ouderenmiddag etc) om te delen van m’n leven en werk hier in Frankrijk.
khoor graag van u of u daar gebruik van zou willen maken!
kzie er naar uit om u weer te ontmoeten!
Dank voor jullie trouwe steun al weer zoveel jaar! De kaartjes/mailtjes/ groetjes die hier binnenkomen van tijd tot tijd waardeer ik enorm. Het is goed te weten dat m’n werk door jullie gedragen wordt! En dat is merkbaar!
Sinds kort mag ik voor het Friesch Dagblad een column aanleveren 1x per 5 weken. Ter info in de bijlage.
Verder kunt u mijn bijdrage op de zendingsdag terug kijken:

Leave a Reply