In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Kinderen zijn even hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

Zondag 1 december, ochtenddienst
Eerste Advent, Weerklank 17:1 en 2
1 Daar is uit ’s werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en jij, mijn ziel, bid het nu aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht van zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

2 U wilt met vrede tot ons komen,
met vreed’ en vrijheid, vreugd’ en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf van drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en ’t wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze zielen zocht.

Zondag 8 december, ochtenddienst
Tweede Advent, Weerklank 105:1
1 Een blijde boodschap, vol van leven,
weerklinkt over het wereldrond:
God schenkt, zoals er staat geschreven,
verlossing en een nieuw verbond.
Het is de liefde van de Vader,
die aan verloren kindren denkt.
In zijn genade komt Hij nader:
Hij geeft zichzelf als Godsgeschenk.

Zondag 8 december, avonddienst
Weerklank 46:1 en 4
1 Mijn ziel looft God, mijn HEER.
Vanwaar komt mij de eer,
dat ik u mag ontvangen:
de moeder van Gods Zoon,
die komt op Davids troon,
de bron van mijn verlangen?

4 God heeft zijn Woord volbracht:
het licht verdrijft de nacht.
Welzalig die geloofde:
een Kind voor ons verwekt,
dat onze schuld bedekt.
Hij is de lang beloofde.

Kerkdiensten

15dec

10.00 - Ds. H.I. Methorst

18.30 - Ds. D.J.W. Kok

22dec

10.00 - Ds. A. Baas

18.30 - Ds. P.G. Oskamp

25dec

10.00 - Ds. J.J. Verhaar 1e kerstdag

18.30 - Ds. M.B. van den Akker

26dec

10.00 - Kerstviering kinderen 2e kerstdag

29dec

10.00 - Ds. G.H. Vlijm

18.10 - Ds. E. de Mots

31dec

19.00 - Ds. A. van Vuuren oudejaarsdienst

01jan

10.30 - Ds. J. Geene, nieuwjaarsdag

05jan

10.00 - Prop. P. van der Schee

18.30 - Ds. E. Gouda

12jan

10.00 - Ds. M. Aangeenbrug

18.30 - Ds. P. Baas

19jan

10.00 - Ds. P.G. Oskamp

18.30 - Ds. A. Beens

26jan

10.00 - Ds. J.C de Groot

18.30 - Ds. G.H. Vlijm

02feb

10.00 - Ds. C.H. Hogendoorn

18.30 - Ds. H. Schipaanboord

09feb

10.00 - Prop. H.J. Teeuwissen

18.30 - Ds. E. de Mots

16feb

10.00 - Ds. J.A. Mol

18.30 - Ds. P. Molenaar

23feb

10.00 - Ds. G.D. Kamphuis (VHA)

18.30 - Ds. A. Baas

© 2015 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4