In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Kinderen zijn even hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

Zondag 24 maart, ochtenddienst
Weerklank Lied 149:1 en 2
1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan Uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2 Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Zondag 24 maart, avonddienst
Weerklank 159:1 t/m 4
1 O Lam van God, door God gezonden,
o dienstknecht die Uw Heer behaagt,
wij bidden: Maak ons rein van zonden,
Gij, die der wereld zonden draagt.

2 In diepe huiver neergebogen
waart Gij een worm die sterven moet;
de grond heeft gretig ingezogen
Uw rode zweet, Uw kostbaar bloed.

3 Waar was ons hart, waar die gedachten
van moed en trouw en kloek verweer?
Uw jong´ren sliepen, niet bij machte
één uur met U te waken, Heer.

4 Geen sterveling zal ooit doorgronden
de doodsnood die Gij hebt geproefd,
de helse angst die U doorwondde,
Uw ziel, tot stervens toe bedroefd.

Kerkdiensten

31mrt

10.00 - Ds. G.M. van Meijeren

18.30 - Ds. H. Schipaanboord

07apr

10.00 - Ds. R.W. de Koeijer

18.30 - Ds. J.C. de Groot

14apr

10.00 - Ds. E. de Mots

18.30 - Ds A. Snoek

19apr

19.30 - Ds. J. Hoek, Goede Vrijdag

21apr

10.00 - Prof. dr. W. Verboom, 1e Paasdag

18.30 - Ds. C.H. Hogendoorn

22apr

09.30 - Prop. A.M. van Mourik, 2e Paasdag

28apr

10.00 - Ds. J. Kommers

18.30 - nog niet bekend

© 2015 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4