Kerkdiensten

29okt

10.00 - Ds. P. Vernooij

18.30 - Ds. J.C. de Groot

01nov

14.00 - Ds. A. Baas (Dankdag)

19.30 - Ds. A. Baas

05nov

10.00 - Ds. A. Baas

18.30 - Ds. B.J. van Assen

12nov

10.00 - Ds. C.H. Hogendoorn

18.30 - Ds. A. Baas

19nov

10.00 - Ds. A. Baas (VHA)

18.30 - Ds. G.H Vlijm

26nov

10.00 - Ds. A. Baas (HA)

18.30 - Ds. A. Baas (DHA)

03dec

10.00 - Ds. A. Baas

18.30 - Ds. A. Baas

10dec

10.00 - Ds. A. van Vuuren

18.30 - Ds. J. Geene

17dec

10.00 - Ds. A. Baas

18.30 - Ds. A. Baas

24dec

10.00 - Ds. A. Baas

18.30 - Ds. E. de Mots

25dec

10.00 - Ds. A. Baas

16.00 - Kerstviering kinderen

26dec

10.00 - Ds. P.G. Oskamp

31dec

10.00 - Ds. J.B. ten Hove

18.30 - Ds. A. Baas

In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Kinderen zijn even hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

HET ZEVENDE GEBOD
Zondagavond 15 oktober, naar zondag 41
Weerklank lied 406
1. Getrouwd of niet,
leef rein en ingetogen.
Onkuisheid is een gruwel in Gods ogen,
Hij spaart die zijn vervloeking niet.

2. Breek nooit de echt,
het ja-woord eens gegeven
en God heeft zoveel meer ons voorgeschreven
en in zijn Woord tot ons gezegd.

Zondagavond 22 oktober, naar zondag 41
Weerklank lied 406
3. Ziel, lichaam zijn
een tempel, wonderschone
verblijfplaats waar de Heilge Geest wil wonen;
bewaar ze zuiver, houd ze rein.

4. Onzeed´lijkheid
verbiedt God daarom: daden,
gedachten, woorden die het huw´lijk schaden
en alles wat daartoe verleidt.

© 2015 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4