In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Wilt u zich dan uiterlijk op vrijdag aanmelden bij de scriba, ccamfferman@pauluskerk-amstelveen.nl. Kinderen zijn even hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar wordt er tijdens de ochtenddienst Opstap gehouden. Deze kinderen gaan dan net voor de preek de kerk uit om op hun eigen manier uit de Bijbel te leren.

Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel. Een enkele keer wordt er een psalm gezongen uit de berijming van Weerklank.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

Collecte

Uw giften voor de collecte kunt u (buiten de collectes in de kerk) per bank overmaken.
Voor giften bestemd voor onze gemeente (kerkrentmeesters): NL81 RABO 0373 715 153 t.n.v. Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer te Amstelveen. Vermeld daarbij alstublieft de datum van de dienst en het collectedoel. Wanneer u één bedrag overmaakt wordt dit gewoonlijk gelijkelijk verdeeld over de drie doelen.
Voor giften bestemd voor de diaconie: NL44 INGB 00 00 262 777 t.n.v. diaconie Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer. Vermeld ook hierbij het doel!

De collecten op zondag 24 oktober zijn voor:
1. Voortgang van de eredienst
2. Kerkgebouw
3. Solidariteitskas van de landelijke kerk

Kerkdiensten

24okt

10.00 - Ds A.A.W. Boon

18.30 - Ds. A. Vonk Noordegraaf

31okt

10.00 - Ds A.C. Borsje

18.30 - Ds E. Gouda

03nov

14.00 - Ds J.P. Ouwehand Dankdag

19.30 - Ds J.C. Schuurman

07nov

10.00 - Ds C.J. Barth

18.30 - Ds C. Blenk

14nov

10.00 - Prop. H. Kramer (VHA)

18.30 - Ds J.N. Zuijderduijn

21nov

10.00 - Ds P.G. Oskamp (HA)

18.30 - Ds P.J. Krijgsman (DHA)

28nov

10.00 - Ds. A. van Vuuren

18.30 - Ds H.J. Lam

05dec

10.00 - Ds J. Geene

18.30 - Ds. J.A.J. Pater

12dec

10.00 - Ds P. Veerman

18.30 - Prop A.M. van Mourik

19dec

10.00 - Ds. G.D. Kamphuis

18.30 - Prop H.B. van der Knijff

25dec

10.00 - Ds J.H. van Daalen 1e kerstdag

Kerstviering kinderen

26dec

10.00 - Ds L.M. Jongejan 2e kerstdag

18.30 - Ds P.B. Verspuij

31dec

19.00 - Ds. A.L. van Zwet (Oudejaarsdienst)

01jan

10.00 - nog niet bekend (nieuwjaar)

02jan

10.00 - nog niet bekend

18.30 - nog niet bekend

09jan

10.00 - nog niet bekend

18.30 - nog niet bekend

16jan

10.00 - nog niet bekend

18.30 - nog niet bekend

© 2015 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4