In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Kinderen zijn even hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

Collecte

Het is niet meer mogelijk om uw giften via de digitale collecte over te maken. Natuurlijk kan het nog steeds wel per bank.
Voor giften bestemd voor onze gemeente (kerkrentmeesters): NL81 RABO 0373 715 153 t.n.v. Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer te Amstelveen. Vermeld daarbij alstublieft de datum van de dienst en het collectedoel. Wanneer u één bedrag overmaakt wordt dit gelijkelijk verdeeld over de drie doelen.

Voor giften bestemd voor de diaconie: NL44 INGB 00 00 262 777 t.n.v. diaconie Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer. Vermeld ook hierbij het doel!

De collecten op zondag 28 februari zijn voor:
1. Voortgang van de eredienst
2. Kerkgebouw
3. St. Hulp Oost Europa

VOORLOPIG WORDEN DE AVONDDIENSTEN OM 17.00 GEHOUDEN I.V.M. DE AVONDKLOK.

VOORZANG OCHTENDDIENST: Weerklank lied 153:1
Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

VOORZANG AVONDDIENST: Weerklank 141:1
Diep, o God, voor U gebogen,
schuldig voor Uw hoog gericht,
krijg ik tranen in mijn ogen,
kleurt de schaamte mijn gezicht.
Maar, geloofd zij Uw gena:
Jezus stierf op Golgotha;
voor een wereld, diep verloren,
gaf U Uwe Eengeboren.

Kerkdiensten

07mrt

10.00 - Ds. G. Lugthart

18.30 - Prop A.M. van Mourik

10mrt

14.00 - Ds. E. Gouda, Biddag

19.30 - Ds. J. Kommers

14mrt

10.00 - Ds. P. Veerman

18.30 - Ds. A. Simons

21mrt

10.00 - Ds. R.W. de Koeijer

18.30 - Ds. A.D. Goijert

28mrt

10.00 - Ds. J.P. Nap

18.30 - Ds. A.A. Floor

02apr

19.30 - Ds. P. Vermaat Goede Vrijdag

04apr

10.00 - Ds. L. Plug 1e Paasdag

D.s W.Th. Moehn

05apr

10.00 - Prop H.B. van der Knijff 2e Paasdag

11apr

10.00 - Ds. P. Vernooij

18.30 - Ds. P.G. Oskamp

18apr

10.00 - Ds. A. de Reuver

18.30 - Ds. M.J. Paul

25apr

10.00 - Ds. A. van Vuuren

18.30 - Ds. G.J. Codée

02mei

10.00 - Ds. J.H. van Daalen

18.30 - Ds. J.A. Mol

09mei

10.00 - Prop. T. Overbeeke

18.30 - Ds. G.D. Kamphuis

13mei

09.30 - Prop E.C. de Waard, Driesum Hemelvaartsdag

23mei

10.00 - Ds. C. Blenk 1e Pinksterdag

18.30 - Ds. G.C. Klok

24mei

09.30 - Ds. P.M. van ’t Hof 2e Pinksterdag

30mei

10.00 - Ds. G.H. Vlijm

18.30 - Ds. J.A.C. Olie

06jun

10.00 - Ds. M. Maas

18.30 - Prop A.D. Borsje

13jun

10.00 - Prop. L. Solleveld (VHA)

18.30 - nog niet bekend

20jun

10.00 - Ds. J.C. Breugem (HA)

18.30 - Ds. M. van de Ruitenbeek (DHA)

27jun

10.00 - Ds. P. Baas

18.30 - Ds. J.C. de Groot

04jul

10.00 - Ds. A. Baas

18.30 - Prop. A.M. van Mourik

© 2015 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4