In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Kinderen zijn even hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

Digitale collecte

Via deze link komt u terecht op een pagina van SKG, de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Dit is een vertrouwde kerkelijke bankinstelling waar wij als gemeente al jaren zaken mee doen. Op die pagina kunt een iDeal-betaling doen.
Het totale bedrag wordt wekelijks aan ons overgemaakt waarbij wij niet kunnen zien wie wat geeft. Uw gift is dus anoniem.
U kunt voor elk van de drie collecten een apart bedrag opgeven. Dit wordt ook gespecificeerd aan ons overgemaakt.
Per week kunt u op deze manier uw collectebijdrage geven op zaterdag, zondag of maandag. Op andere dagen werkt de link ook, maar dan bestaat de kans dat uw gift bij de collecte van een andere week terecht komt. In elk geval hoeft het niet precies tijdens de dienst.
Ten slotte: u bent niet verplicht op deze manier te geven. U kunt uw gift altijd ook gewoon per bank overmaken.
Hartelijk dank voor uw gift!

De collecten op zondag 5 april zijn voor:
1. Voortgang van de eredienst
2. Kerkgebouw
3. De Herberg

Ochtenddienst Weerklank 142:1
1 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat Zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.

Avonddienst Weerklank 155:1
1 Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch Uw almacht thans,
waar Uw goddelijke glans?

Kerkdiensten

10apr

19.30 - Ds J.P. Nap Goede Vrijdag

12apr

10.00 - Ds. M.B. van den Akker 1e paasdag

18.30 - Ds. J.H. Lammers

13apr

10.00 - Ds J.H. van Daalen 2e Paasdag

19apr

10.00 - Ds G.C. Klok

18.30 - Ds. J.B. ten Hove

26apr

10.00 - Ds. R.W. de Koeijer

18.30 - Ds W.J. Dekker

03mei

10.00 - nog niet bekend

18.30 - Ds. P. Vernooij

10mei

10.00 - Ds. P.M. van ’t Hof

18.30 - Ds E. Gouda

17mei

10.00 - Ds. G. Lugthart

18.30 - Ds. A. van Vuuren

21mei

09.30 - Prop. H.B. van der Knijff Hemelvaartsdag

24mei

10.00 - Ds. P.G. Oskamp

18.30 - Ds. P. Veerman

31mei

10.00 - Prof. dr. W. Verboom 1e Pinksterdag

18.30 - Ds. J.C de Groot

© 2015 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4