In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Kinderen zijn even hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

Digitale collecte

Het is niet meer mogelijk om uw giften via de digitale collecte over te maken. Natuurlijk kan het nog steeds wel per bank.
Voor giften bestemd voor onze gemeente (kerkrentmeesters): NL81 RABO 0373 715 153 t.n.v. Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer te Amstelveen. Vermeld daarbij alstublieft de datum van de dienst en het collectedoel. Wanneer u één bedrag overmaakt wordt dit gelijkelijk verdeeld over de drie doelen.

Voor giften bestemd voor de diaconie: NL44 INGB 00 00 262 777 t.n.v. diaconie Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer. Vermeld ook hierbij het doel!

De collecten op zondag 22 november zijn voor:
1. Voortgang van de eredienst
2. Kerkgebouw
3. IZB

Kerkdiensten

29nov

10.00 - Ds. B. Jongeneel (HA)

18.30 - Ds. J.A.J. Pater (DHA)

06dec

10.00 - Ds. G.D. Goijert

18.30 - Ds. R.W. de Koeijer

13dec

10.00 - Ds. M. Aangeenbrug

18.30 - Ds. E.J. Terpstra

20dec

10.00 - Prop. L. Solleveld

18.30 -Ds P. Vermaat

25dec

10.00 - Ds. J.P. Nap 1e kerstdag

18.30 - nog niet bekend

26dec

10.00 - Kerstviering kinderen 2e kerstdag

27dec

10.00 - Ds. M. Noorderijk

18.30 - Ds R.W. de Koeijer

31dec

19.00 - nog niet bekend (oudejaarsdienst)

© 2015 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4