In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Kinderen zijn even hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

Digitale collecte

Het is niet meer mogelijk om uw giften via de digitale collecte over te maken. Natuurlijk kan het nog steeds wel per bank.
Voor giften bestemd voor onze gemeente (kerkrentmeesters): NL81 RABO 0373 715 153 t.n.v. Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer te Amstelveen.
Voor giften bestemd voor de diaconie: NL44 INGB 00 00 262 777 t.n.v. diaconie Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer.

Vermeld wel altijd het doel van uw gift!

De collecten op zondag 27 september zijn voor:
1. Voortgang van de eredienst
2. Kerkgebouw
3. Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond

Kerkdiensten

27sep

10.00 - Ds. J. Geene

18.30 - Ds. J.W. Verboom

04okt

10.00 - prop. A van Kralingen

18.30 - Ds A. Vonk Noordegraaf

11okt

10.00 - Ds. C.H. Hogendoorn

18.30 - Ds. H. Schipaanboord

18okt

10.00 - ds A.A.W. Boon

18.30 - Ds. J.P. Nap

25okt

10.00 - Ds. E. de Mots

18.30 - Ds. P.J. Krijgsman

01nov

10.00 - Ds. J.B. ten Hove

18.30 - Ds. G. Lugthart

04nov

14.00 - Prop A.M. van Mourik (14.00 uur)

19.30 - Ds G. Lugthart Dankdag

08nov

10.00 - Ds. L. Plug

18.30 - Ds. G.H. Vlijm

15nov

10.00 - Ds. P.G. Oskamp

18.30 - Ds. A. van Vuuren

22nov

10.00 - Ds. P. Veerman (VHA)

18.30 - Ds. J.C de Groot

29nov

10.00 - Ds. B. Jongeneel (HA)

18.30 - Ds. J.A.J. Pater (DHA)

06dec

10.00 - Ds. G.D. Goijert

18.30 - Ds. R.W. de Koeijer

13dec

10.00 - Ds. M. Aangeenbrug

18.30 - Ds. E.J. Terpstra

20dec

10.00 - Prop. L. Solleveld

18.30 -Ds P. Vermaat

25dec

10.00 - Ds. J.P. Nap 1e kerstdag

18.30 - nog niet bekend

26dec

10.00 - Kerstviering kinderen 2e kerstdag

27dec

10.00 - Ds. M. Noorderijk

18.30 - Ds R.W. de Koeijer

31dec

19.00 - nog niet bekend (oudejaarsdienst)

© 2015 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4