Geloof


Wij belijden
dat de Bijbel het Woord van God is, waarin alles staat wat nodig is om voor eeuwig gelukkig te zijn. Een goede samenvatting van ons geloof wordt gegeven in de  belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland. Eeuwenlang vonden en vinden mensen daarin de Bijbelse boodschap in het kort verwoord. Deze belijdenissen zijn een bril waardoor wij de Bijbel lezen en uitleggen.


Wij geloven
– en dat gaat veel verder dan begrijpen – dat God de Schepper is van de hemel en van de aarde.


Wij geloven
dat God ons door de Bijbel de weg wijst om gered te worden. Daarom is de boodschap die wij daarin lezen een boodschap waarin het gaat over zonde en genade.


Wij geloven
dat God Zijn Zoon in de wereld gezonden heeft om zondaren te redden.


Nu is juist de gemeente de plek waar God met zondaren wil samenwonen. In de gemeente werkt Jezus door Zijn Woord en Geest. Daar leren we geloven. Daar werkt Hij in en aan ons leven zodat we weer mensen worden zoals Hij het wil. Mensen die in liefde tot Hem en onze naaste leven.


Wij geloven
in de ene christelijke kerk die er is over de hele wereld. De gemeente in de Pauluskerk is daar een onderdeel van.


Wij geloven
dat het mooiste nog komt. Dat zal zijn als onze Heere Jezus Christus zal verschijnen op de wolken van de hemel. Dan zal alles vol zijn van God en is er voor de zonde geen plaats meer. Hier is alles nog gebrekkig. Ook de gemeente die in de Pauluskerk samenkomt. Maar het mooiste van het mooiste komt nog!

Meer weten over geloven? Bezoek dan eens onderstaande websites:

“Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.”

© 2022 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4