bijbelstudie-4

Onderling contact, elkaar ontmoeten en bijbelstudie vormen de kern van de kringen in onze gemeente. Eén keer in de drie weken wordt een bijbelstudie georganiseerd voor gemeenteleden en andere belangstellenden.

Huiskringen

Er worden huiskringen gehouden in Hoofddorp en Haarlem. Deze huiskringen combineren een ontmoeting in een open huiselijke sfeer en gezelligheid, met het samen zoeken naar antwoorden op levensvragen aan de hand van verschillende bijbelgedeelten die besproken worden. Er is ruimte om open met elkaar te spreken over geloof, kerk en samenleving en hoe we persoonlijk daarmee omgaan in het licht van de Bijbel. We komen bij elkaar op woensdagavonden bij één van de gemeenteleden thuis.

Dag: Woensdag
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Wisselend

Gebedskring

Op de derde zondag van de maand komen we op ’s ochtends voor de dienst een half uur bij elkaar tijdens een gebedskring. Met elkaar bidden we voor onze gemeente, de kerk in Nederland en wereldwijd. We vertellen elkaar wat ons bezig houdt of waar we juist dankbaar voor zijn. Die dingen brengen we op onze eigen wijze bij de Heere. Iedereen die komt kan aan het kringgebed meedoen of luisteren naar de gebeden die je broeder of zuster bidt. Ook als je zelf niet hardop bidt, kan het fijn zijn om er bij te zijn. Daarom is iedereen is welkom. Het is bijzonder om door het gebed met elkaar en Christus verbonden te zijn.

Dag: Zondag (3e zondag van de maand)
Tijd: 9.15 – 9.45 uur
Locatie: Bovenzaal van de Pauluskerk

Lidmatenkring en Bijbelkring

Deze beide kringen worden gemiddeld eens per 3 weken gehouden. De Bijbelkring is op woensdagmorgen, de lidmatenkring op woensdagavond. Deze kringen richten zich op bezinning aan de hand van een bijbelgedeelte dat door middel van een inleiding wordt behandeld. Aansluitend wordt er in discussiegroepen over doorgesproken.

Dag: Woensdag
Tijd: 20.00 uur (Lidmatenkring) of 10.00 uur (Bijbelkring)
Locatie: Bovenzaal van de Pauluskerk (lidmatenkring) of consistorie (Bijbelkring)

Jonge Lidmatenkring

Deze kring is bedoeld voor gemeenteleden die nog niet zo lang geleden openbare geloofsbelijdenis hebben gedaan. Het is een kring voor jonge(re) mensen die verlangen naar geestelijke groei en verdieping. Ook de onderlinge band met leeftijdsgenoten in de gemeente wordt er door verdiept. Aan de hand van een (Bijbelstudie)boekje behandelen we thema’s uit de Bijbel en spreken we daar met elkaar over. Aan het begin van het seizoen stellen we vast wat we dat jaar gaan behandelen. We komen ca. elke 3 weken samen.
Dag: Woensdag
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Locatie: Pastorie

© 2022 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4