In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Wilt u zich dan uiterlijk op vrijdag aanmelden bij de scriba, scriba@pauluskerk-amstelveen.nl. Kinderen zijn even hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar wordt er tijdens de ochtenddienst Opstap gehouden. Deze kinderen gaan dan net voor de preek de kerk uit om op hun eigen manier uit de Bijbel te leren.

Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel. Een enkele keer wordt er een psalm gezongen uit de berijming van Weerklank.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

Collecte

Uw giften voor de collecte kunt u (buiten de collectes in de kerk) per bank overmaken.
Voor giften bestemd voor onze gemeente (kerkrentmeesters): NL81 RABO 0373 715 153 t.n.v. Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer te Amstelveen. Vermeld daarbij alstublieft de datum van de dienst en het collectedoel. Wanneer u één bedrag overmaakt wordt dit gelijkelijk verdeeld over de drie doelen.
Voor giften bestemd voor de diaconie: NL44 INGB 00 00 262 777 t.n.v. diaconie Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer. Vermeld ook hierbij het doel!

De collecten tijdens de kerkdiensten zondag 22 mei zijn bestemd voor:
1. Voortgang van de eredienst
2. Kerkgebouw
3. Stichting Hulp Oost Europa, voor hulp bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Kerkdiensten

26mei

09.30 - Prop H.J. Teeuwissen Hemelvaarsdag

29mei

10.00 - Prop. M. van Genderen

18.30 - Ds E.C. de Waard

05jun

10.00 - Ds J. Kommers 1e Pinksterdag

18.30 - Ds J.P. Ouwehand

06jun

09.30 - Ds E.C. de Waard 2e Pinksterdag

12jun

10.00 - Ds E.C. de Waard

18.30 - Ds J.W. Hooydonk

19jun

10.00 - Ds E.C. de Waard (VHA)

18.30 - Prop. M. van Genderen

26jun

10.00 - Ds E.C. de Waard (HA)

18.30 - Ds E.C. de Waard (DHA)

03jul

10.00 - Ds H. Schipaanboord

18.30 - Ds E.C. de Waard

10jul

10.00 - Ds E.C. de Waard

18.30 Ds E.C. de Waard

17jul

10.00 - Ds PB Verspuij

18.30 - Ds JN Zuijderduijn

24jul

10.00 - Ds E.C. de Waard

18.30 - Ds E.C. de Waard

31jul

10.00 - nog niet bekend

18.30 - nog niet bekend

07aug

10.00 - Ds E.C. de Waard

18.30 - Ds J.B. ten Hove

14aug

10.00 - Prop. A.M. van Manen

18.30 - Ds T.J. Maas

21aug

10.00 - Ds M. Aangeenbrug

18.30 - Ds L. Plug

28aug

10.00 - Prop A.M. van Mourik (VBW)

18.30 - Ds P. Veerman

04sep

10.00 - Prop. H.J. Teeuwissen (VHA)

18.30 - Ds M. Noorderijk

11sep

10.00 - Ds E.C. de Waard (HA)

18.30 - Ds E.C. de Waard (DHA)

18sep

10.00 - nog niet bekend

18.30 - Ds E.C. de Waard

25sep

10.00 - Ds E.C. de Waard (OWW)

18.30 - Ds E.C. de Waard

02okt

10.00 - nog niet bekend

18.30 - Ds E.C. de Waard

09okt

10.00 - Ds J. Kommers

18.30 - Ds E.C. de Waard

16okt

10.00 - Ds P.G. Oskamp

18.30 - Prop P. van der Schee

23okt

10.00 - Ds E.C. de Waard

18.30 - Ds E.C. de Waard

30okt

10.00 - Ds E.C. de Waard

18.30 - Ds F. Maaijen

02nov

14.00 - Ds E.C. de Waard Dankdag

19.30 - Ds JP Nap

06nov

10.00 - Ds G.D. Kamphuis

18.30 - Ds E.C. de Waard

13nov

10.00 - Ds E.C. de Waard (VHA)

18.30 - Ds F van Roest

20nov

10.00 - Ds E.C. de Waard (HA)

18.30 - Ds E.C. de Waard (DHA)

27nov

10.00 - Ds A. van Vuuren

18.30 - Ds E.C. de Waard

04dec

10.00 - Ds J. Prins

18.30 - Ds E.C. de Waard

11dec

10.00 - Ds G.D. Kamphuis

18.30 - Ds E.C. de Waard

18dec

10.00 - Ds A Vonk Noordegraaf

18.30 - Ds W.H.Th. Moehn

25dec

10.00 - Ds E.C. de Waard 1e Kerstdag

18.30 - Ds E.J. Terpstra

26dec

Kerstviering kinderen 2e Kerstdag

31dec

19.00 - Ds E.C. de Waard Oudejaarsdienst

© 2015 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4