In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Ook kinderen zijn hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar wordt er tijdens de ochtenddienst Opstap gehouden. Deze kinderen gaan dan net voor de preek de kerk uit om op hun eigen manier uit de Bijbel te leren.

Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel. Een enkele keer wordt er een psalm gezongen uit de berijming van Weerklank.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

Collecte

Uw giften voor de collecte kunt u (buiten de collectes in de kerk) per bank overmaken.
Voor giften bestemd voor onze gemeente (kerkrentmeesters): NL81 RABO 0373 715 153 t.n.v. Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer te Amstelveen. Vermeld daarbij alstublieft de datum van de dienst en het doel. Als u dit niet aangeeft, worden de giften gelijk over de drie doelen verdeeld.
Voor giften bestemd voor de diaconie: NL44 INGB 00 00 262 777 t.n.v. diaconie Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer. Vermeld ook hierbij het doel!

De collecten tijdens de kerkdiensten op zowel 1e als 2e pinksterdag, 28 en 29 mei, zijn bestemd voor:
1. Voortgang van de eredienst
2. Kerkgebouw
3. De GZB

Kerkdiensten

04jun

10.00 - Ds E.C. de Waard

18.30 - Ds W.H.Th. Moehn

11jun

10.00 - Ds M.A. Kuijt

18.30 - Ds. E.C. de Waard

18jun

10.00 - Ds E.C. de Waard (VHA)

18.30 - Ds P.B. Verspuij

25jun

10.00 - Ds E.C. de Waard (HA)

18.30 - Ds E.C. de Waard (DHA)

02jul

10.00 - Ds. C.J. Barth

18.30 - Ds M. Zeeman

09jul

10.00 - Ds E.C. de Waard

18.30 - Ds A. Baas

16jul

10.00 - nog niet bekend

18.30 - Ds. E.C. de Waard

23jul

10.00 - nog niet bekend

18.30 - Ds. E.C. de Waard

30jul

10.00 - Ds E.J. Terpstra

18.30 - nog niet bekend

06aug

10.00 - nog niet bekend

18.30 - nog niet bekend

13aug

10.00 - nog niet bekend

18.30 - Prop. P. van der Schee

20aug

10.00 - Ds P. de Jager

18.30 - Ds A.J. Hagedoorn

27aug

10.00 - Prop. H.J. Teeuwissen

18.30 - Ds G.H. Vlijm

03sep

10.00 - Ds E.C. de Waard (VHA)

18.30 - Ds M. van de Ruitenbeek

10sep

10.00 - Ds E.C. de Waard (HA)

18.30 - Ds E.C. de Waard (DHA)

17sep

10.00 - Ds E.C. de Waard (OWW)

18.30 - Ds L. Plug

24sep

10.00 - Ds J.P. Nap

18.30 - Ds. E.C. de Waard

© 2022 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4