In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Ook kinderen zijn hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar wordt er tijdens de ochtenddienst Opstap gehouden. Deze kinderen gaan dan net voor de preek de kerk uit om op hun eigen manier uit de Bijbel te leren.

Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel. Een enkele keer wordt er een psalm gezongen uit de berijming van Weerklank.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

Collecte

Uw giften voor de collecte kunt u (buiten de collectes in de kerk) per bank overmaken.
Voor giften bestemd voor onze gemeente (kerkrentmeesters): NL81 RABO 0373 715 153 t.n.v. Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer te Amstelveen. Vermeld daarbij alstublieft de datum van de dienst en het doel. Als u dit niet aangeeft, worden de giften gelijk over de drie doelen verdeeld.
Voor giften bestemd voor de diaconie: NL44 INGB 00 00 262 777 t.n.v. diaconie Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer. Vermeld ook hierbij het doel!

De collecten tijdens de kerkdiensten op zondag 22 januari zijn bestemd voor:
1. Voortgang van de eredienst
2. Kerkgebouw
3. Pastorie

Kerkdiensten

29jan

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Ds. E.C. de Waard

05feb

10.00- Prop. H.J. Teeuwissen

18.30 - Ds. E.C. de Waard

12feb

10.00 - Ds. A. van Vuuren

18.30 - Ds. E.C de Waard

19feb

10.00 - Ds. E.C de Waard (VHA)

18.30 - Ds. E.C de Waard

26feb

10.00 - Ds. E.C. de Waard (HA)

18.30 - Ds. E.C. de Waard. (DHA)

05mrt

10.00 - Ds. G.C. Klok

18.30 - Ds. E.C. de Waard

08mrt

14.00 - Ds. E.C de Waard. Biddag

19.30 - Ds. E.C. de Waard

12mrt

10.00 - Ds. C.J. Barth

18.30 - Ds. E.C. de Waard

19mrt

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Ds. E.C. de Waard

26mrt

10.00 - Ds L. Plug

18.30 - Ds. H. Schipaanboord

02apr

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Ds. van W.J. Gent

09apr

10.00 - Ds. E.C. de Waard 1e Paasdag

18.30 - Ds. E.C. de Waard

10apr

10.00 - Ds. J.A. Mol 2e Paasdag

16apr

10.00 - Ds. L.W. den Boer

18.30 - Ds. A. van Vuuren

23apr

10.00 - Ds. A.A.W. Boon

18.30 - Ds. E.C. de Waard

30apr

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Ds. E.C. de Waard

© 2022 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4