In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Ook kinderen zijn hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar wordt er tijdens de ochtenddienst Opstap gehouden. Deze kinderen gaan dan net voor de preek de kerk uit om op hun eigen manier uit de Bijbel te leren.

Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel. Een enkele keer wordt er een psalm gezongen uit de berijming van Weerklank.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

Collecte

Uw giften voor de collecte kunt u (buiten de collectes in de kerk) per bank overmaken.
Voor giften bestemd voor onze gemeente (kerkrentmeesters): NL81 RABO 0373 715 153 t.n.v. Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer te Amstelveen. Vermeld daarbij alstublieft de datum van de dienst en het doel. Als u het doel niet aangeeft, wordt uw gift gelijk over de drie doelen verdeeld.
Voor giften bestemd voor de diaconie: NL44 INGB 00 00 262 777 t.n.v. diaconie Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer. Vermeld ook hierbij het doel!

De collecten tijdens de kerkdiensten van zondag 23 juni zijn bestemd voor:
1. Voortgang van de eredienst
2. Kerkgebouw
3. Pastoriefonds

 

Kerkdiensten

23jun

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Prop. M. van Spronsen

30jun

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18,30 - Ds. E.C. de Waard

07jul

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Ds. J.A. Mol

14jul

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Ds. E.C. de Waard

21jul

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Ds. E.C. de Waard

28jul

10.00 - Prop. N. Dijkdrent

18.30 - Prop. H.J. Teeuwissen

04aug

10.00 - Prop. A.R. van Asselt

18.30 - nog niet bekend

11aug

10.00 - nog niet bekend

18.30 - Ds. L.W. den Boer

18aug

10.00 - Ds. A. van Vuuren

18.30 - Ds. P. de Jager

25aug

10.00 - Ds. G.C. Klok

18.30 - Ds. E.C. de Waard

01sep

10.00 - Ds. E.C. de Waard (VHA)

18.30 - Prop. H.J. Teeuwissen

08sep

10.00 - Ds. E.C. de Waard (HA)

18.30 - Ds. E.C. de Waard (DHA)

15sep

10.00 - Ds. E.C. de Waard (OWW)

18.30 - Ds. E.C. de Waard

22sep

10.00 - Ds. J.A.J. Pater

18.30 - Ds. E.C. de Waard

29sep

10.00 - Ds. G.D. Kamphuis

18.30 - Ds. E.C. de Waard

06okt

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Ds. P. Veerman

13okt

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Ds. E.C. de Waard

20okt

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18,30 - Ds. J.P. Ouwehand

27okt

10.00 - Ds. P. Vernooij

18.30 - Ds. E.C. de Waard

03nov

10.00 - Prop. L.W.M. van Aalst

18.30 - Ds. E.C. de Waard

06nov

14.00 - Ds. E.C. de Waard (dankdag)

19.30 - Ds. E.C. de Waard

10nov

10.00 - Prop. P. van der Schee

18.30 - Ds. P.G. Oskamp

17nov

10.00 - Ds. E.C. de Waard (VHA)

18.30 - Prop. N.J. Dijkdrent

24nov

10.00 - Ds. E.C. de Waard (HA)

18.30 - Ds. E.C. de Waard (DHA)

01dec

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Ds. L.W. den Boer

08dec

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Ds. E.C. de Waard

15dec

10.00 - Ds. E.C. de Waard

18.30 - Ds. A. Baas

22dec

10.00 - Ds. A.M. van Mourik

18.30 - Ds. E.C. de Waard

25dec

10.00 - Ds. E.C. de Waard (1e kerstdag)

26dec

10.00 - kerstviering kinderen

29dec

10.00 - Ds. H. Schipaanboord

18.30 - Ds. E.J. Terpstra

31dec

19.00 - Ds. E.C. de Waard (oudjaar)

© 2022 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4