In en rondom de kerkdienst

Als gast bent u hartelijk welkom in onze erediensten. Ook kinderen zijn hartelijk welkom in onze eredienst. Voor de baby’s en allerkleinsten is tijdens de morgendienst een crèche aanwezig. Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar wordt er tijdens de ochtenddienst Opstap gehouden. Deze kinderen gaan dan net voor de preek de kerk uit om op hun eigen manier uit de Bijbel te leren.

Onze erediensten kenmerken zich door een sobere en traditionele vormgeving. De woordverkondiging (de preek) staat centraal en tijdens de dienst worden psalmen uit de berijming van 1773 als samenzang gezongen onder begeleiding van het kerkorgel. Een enkele keer wordt er een psalm gezongen uit de berijming van Weerklank.

Onze kerk kent 2 sacramenten: Het Heilig Avondmaal en de heilige doop. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig in de morgendienst gevierd, zoals aangegeven in het kerkdienstenoverzicht. Gasten die lid zijn bij de protestantse kerk in Nederland kunnen hieraan ook deelnemen. Graag voor de dienst even contact opnemen met de kerkenraad. De doop wordt bediend aan kleine kinderen die in de gemeente geboren worden en aan volwassenen die zich op latere leeftijd bij de gemeente voegen.

Collecte

Uw giften voor de collecte kunt u (buiten de collectes in de kerk) per bank overmaken.
Voor giften bestemd voor onze gemeente (kerkrentmeesters): NL81 RABO 0373 715 153 t.n.v. Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer te Amstelveen. Vermeld daarbij alstublieft de datum van de dienst en het doel. Als u het doel niet aangeeft, worden de giften gelijk over de drie doelen verdeeld.
Voor giften bestemd voor de diaconie: NL44 INGB 00 00 262 777 t.n.v. diaconie Herv. Wijkgem. Eben-Haëzer. Vermeld ook hierbij het doel!

De collecten tijdens de kerkdiensten op zondag 1 oktober zijn bestemd voor:
1. Voortgang van de eredienst
2. Kerkgebouw
3. Steun Messiasbelijdende Joden

Kerkdiensten

01okt

10.00 - Ds E.C. de Waard

18.30 - Ds M. Noorderijk

08okt

10.00 - Ds A. van Vuuren

18.30 - Ds E.C. de Waard

15okt

10.00 - Ds J. Kommers

18.30 - Ds E.C. de Waard

22okt

10.00 - Ds J.A. de Koeijer

18.30 - Ds E.C. de Waard

29okt

10.00 - Ds G. Lugthart

18.30 - Ds E.C. de Waard

01nov

14.00 - Ds E.C. de Waard Dankdag

19.30 - Ds E.C. de Waard

05nov

10.00 - Ds G.D. Kamphuis

18.30 - Ds M.J. Paul

12nov

10.00 - Ds E.C. de Waard (VHA)

18.30 - Ds F. van Roest

19nov

10.00 - Ds E.C. de Waard Ds E.C. de Waard (HA)

18.30 - Ds E.C. de Waard. Ds E.C. de Waard (DHA)

26nov

10.00 - Ds A. Baas

18.30 - Ds H.J. Lam

03dec

10.00 - Ds E.C. de Waard

18.30 - Ds J.H. Lammers

10dec

10.00 - nog niet bekend

18.30 - Ds E.C. de Waard

17dec

10.00 - Ds A.A.W. Boon

18.30 - Ds B.J. van Assen

24dec

10.00 - Ds A. van Lingen

18.30 - Ds E.C. de Waard

25dec

10.00 - Ds E.C. de Waard

18.30 - kerstviering kinderen

26dec

10.00 - nog niet bekend 2e kerstdag

31dec

10.00 - Ds E.C. de Waard

18.30 - Ds E.C. de Waard oudejaarsdienst

© 2022 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4