Skip to main content

Corona

By Geen categorie

MOMENTEEL GELDEN ONDERSTAANDE CORONAMAATREGELEN NIET.

27-11-21

Naar aanleiding van de persconferentie van 26 november zullen de avonddiensten met ingang van zondag 5 december beginnen om 15:30 uur.  Ook zijn er voorlopig ’s avonds geen andere activiteiten in het kerkgebouw.
Bezoekers van de kerkdiensten wordt gevraagd om bij aankomst en vertrek een mondkapje te dragen, anderhalve meter afstand te bewaren en goed verspreid door de ruimte te gaan zitten.  Volg daarbij de aanwijzingen van de koster. Verder vragen we u de hygiënemaatregelen in acht te blijven nemen, en thuis te blijven bij klachten.

De kerkzaal is groot genoeg om de hele gemeente een plaats te geven, ook met inachtneming van de vereiste afstand.  Daarnaast zijn in de diensten enkele plaatsen beschikbaar voor gasten.  Wij vragen u zich uiterlijk de vrijdag
voor de kerkdienst via e-mail aan te melden bij de scriba (scriba@pauluskerk-amstelveen.nl).

27-3-20

Met ingang van zondag 29 maart worden uitsluitend nog online kerkdiensten verzorgd. Buiten degenen die nodig zijn voor het maken van de opname is het kerkgebouw op zondag niet toegankelijk voor gemeenteleden of gasten. De kerkdiensten zijn te beluisteren via Kerkdienstgemist.nl.

19-3-20
Als er geen verdere beperkingen op samenkomsten door de overheid worden ingesteld willen wij, a.s. zondag (22 maart 2020) de kerkdiensten weer houden zoals afgelopen zondag.

Dit betekent:
– Ouderen en degenen met verschijnselen zoals koorts, hoesten of keelpijn blijven thuis.
– ’s Morgens komen de achternamen A t/m K en ’s avond L t/m Z. Als dat voor u bezwaarlijk is, neem dan even contact op met de scriba. Als we nog een paar weken op deze voet doorgaan kunnen we de volgorde ook wel gaan wisselen.
– Houd 1,5 meter afstand en in elk geval telkens een lege bank tussen u in.
– De diensten zijn ditmaal besloten bijeenkomsten, alleen voor gemeenteleden. Als gast kunt u de dienst online volgen via Kerkdienstgemist.nl.

De opzet is om ver onder de 100 aanwezigen te blijven. Dat is afgelopen zondag goed gelukt. Er zijn gemeenten die om elk risico uit te sluiten in het geheel geen kerkgangers toelaten. Zover willen we nu nog niet gaan, maar we willen zeker niet de grenzen van het toegestane opzoeken. Zolang er een klein aantal gezonde mensen in de dienst zijn die behoorlijk verspreid zitten blijft het risico beperkt en handelen we niet alleen naar de letter maar ook naar de geest van het overheidsbeleid. En zoals vorige week aangegeven: als u onder deze omstandigheden besluit om niet te komen hebben wij daar alle begrip voor.

Bovendien hebben we zondag een eenvoudige beeldverbinding via Facebook. Dit is naast de gewone kerktelefoon en de uitzending via kerkdienstgemist.nl. Deze kunt u dus ook gewoon blijven gebruiken als u geen behoefte hebt aan beeld.

De beeldweergave werkt als volgt:

U heeft een Facebook-account. U kunt zich aanmelden als lid (als u dat nog niet bent) van de pagina Facebook Pauluskerk Amstelveen. U krijgt dan vanzelf een bericht als de dienst begint.

U heeft geen Facebook-account. U gaat dan op uw tablet of PC naar Facebook Pauluskerk Amstelveen. De site zal vragen om in te loggen of een account aan te maken. Maar er is ook een keuze (“nu niet”) om door te gaan naar de pagina zonder een account aan te maken. Vervolgens kan de dienst worden gevolgd. U kunt dit nu al uitproberen, dan krijgt u een korte testopname te zien.

Bij het beeld wordt ook geluid geleverd. De kwaliteit lijkt goed, maar het is nog even afwachten hoe het, bijvoorbeeld, tijdens de gemeentezang zal zijn. Het is natuurlijk mogelijk om het geluid via de kerktelefoon/kerkdienstgemist af te nemen en Facebook alleen te gebruiken voor het beeld. Maar dan is er wel kans dat het niet helemaal synchroon loopt.

De beelduitzending begint ongeveer vijf minuten voor het begin van de dienst. Voorafgaand aan de dienst zal een deel van de kerkzaal te zien zijn (nu al te zien in de testopname). Tijdens de dienst wordt ingezoomd op het podium zodat de kerkgangers tijdens de dienst niet te zien zijn. Als u helemaal niet in beeld wilt komen kunt u hiermee rekening houden bij het kiezen van uw zitplaats. De uitzending zal na opname nog twee maanden terug te kijken zijn en wordt daarna verwijderd.

Bij al deze dingen geldt steeds: zo de Heere wil en wij leven. Misschien spreken we die woorden soms te gedachteloos uit. Maar nu beseffen we weer wat ze betekenen. In afhankelijkheid van Hem zien we uit naar een gezegende dienst met elkaar, thuis of in de kerk.

————————————————————
13-3-20
Zoals bekend heeft de overheid maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, waaronder het afgelasten van bijeenkomsten van meer dan 100 personen. Na overleg en na inwinnen van advies heeft het moderamen het volgende besloten:

Wij moeten er van uitgaan dat er geruime tijd geen normale kerkdiensten mogelijk zullen zijn. Het lijkt ons van belang dat we in deze periode als gemeente wel met elkaar verbonden blijven, maar dat dit vooral online zal zijn. De kerkenraad wil dan ook zoveel als mogelijk een vorm van kerkdienst via de kerktelefoon en kerkdienstgemist.nl blijven aanbieden.

Voor aanstaande zondag, 15 maart, betekent dit het volgende. Er zullen wel diensten op de gewone tijden worden gehouden, maar voor een beperkte groep gemeenteleden, ruim onder het voorgeschreven aantal van 100 personen. Dit bereiken wij als volgt:

De diensten zijn ditmaal besloten bijeenkomsten, alleen voor gemeenteleden. Als gast kunt u de dienst online volgen via Kerkdienstgemist.nl.

Wij vragen iedereen met verhoogd risico om thuis te blijven. Dit betreft in ieder geval:
Alle ouderen
Iedereen met verkoudheids- of griepverschijnselen zoals hoesten, keelpijn of koorts.
Iedereen die onlangs in risicogebieden zoals Italië is geweest.

Er wordt ’s morgens géén crèche en Opstap gehouden, dus wij gaan er van uit dat kleine kinderen en een deel van de ouders thuis blijven.

Alle andere gemeenteleden kunnen ook besluiten om thuis te blijven. Normaliter wekken wij u natuurlijk op om de diensten bij te wonen, maar dit is een andere situatie. U kunt dus besluiten om thuis te blijven omdat u werkzaam bent in de zorg of met kwetsbare groepen omgaat. Maar ook gewoon omdat u zich in deze omstandigheden niet prettig voelt in een samenkomst.

Wilt u wel komen, dan kunt u één van beide diensten bezoeken. Als vuistregel hanteren wij hierbij de beginletter van de achternaam: de letters A t/m K komen ’s morgens, de letters L t/m Z komen ’s avonds. Wilt u hiervan afwijken, informeer dan eerst bij de scriba (ccamfferman@pauluskerk-amstelveen.nl)

In de kerkzaal vragen wij u verspreid te gaan zitten en telkens één bank vrij te laten.

We zullen van week tot week bezien hoe de situatie zich ontwikkelt en u op de hoogte houden. Het is mogelijk dat op enig moment geheel geen diensten meer gehouden kunnen worden. Voor nu lijkt ons de bovenstaande oplossing de meest redelijke.

Wat de overige activiteiten betreft: In de komende week zullen de catechisaties, de jonge-lidmatenkring en de Bijbelkring niet doorgaan. Ook hier zullen wij de situatie blijven volgen.

We beseffen ook dat deze situatie om meer vraagt dan risicomanagement. Laten we daarom het gebed niet vergeten tot Hem bij wie alleen heil te vinden is, voor onszelf, maar niet minder voor ons land en deze wereld.

Betaald parkeren

By Geen categorie

Vanaf 3 juni 2019 geldt er in de wijk rondom de Pauluskerk betaald parkeren. Het geldt op werkdagen van 9.00 – 18.00 uur, en geldt voor de hele wijk, inclusief Bella Donna. Rond de zondagse kerkdiensten, de kringen en de catechisaties zijn er dus geen problemen. Dit geldt ook voor kerkdiensten op tweede feestdagen en op bid- en dankdagen. Begrafenissen of huwelijksbevestigingen kunnen wij melden voor een tijdelijke ontheffing. In de straat direct rond de kerk (Wolfert van Borsselenweg) is een kleine blauwe zone aangelegd met het oog op bijeenkomsten zoals de ouderenmiddag. De dichtstbijzijnde parkeerautomaat staat op de hoek van de Charlotte van Montpensierlaan / Mr. Rendorplaan. Kosten € 1,05 per uur, max. 2 uur. Zie ook de website van de gemeente Amstelveen voor meer informatie.(https://www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/publicatie/parkeren_over-parkeren-in-amstelveen_parkeergebieden-in-amstelveen)

© 2022 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4