bijbelstudie-4

“Ga dan heen, onderwijs al de volken.” (Mattheüs 28:19)

Wat doet de zendingscommissie?

Onze kerkelijke gemeente vindt het belangrijk dat het Woord van God, de Bijbel, bekend wordt in alle landen. De commissie organiseert activiteiten om jongeren en ouderen uit de gemeente hierbij te betrekken, en hiervoor geld in te zamelen.

Harriëtte Smit

Als gemeente ondersteunen wij Harriëtte Smit, zij werkt bij de HGJB als jeugdwerkadviseur met als specialiteit tienerwerk en jeugdpastoraat. Haar hart ligt bij tieners en jongeren en begeleid ze bij geloofsontwikkeling en levensvragen. Dit doet ze nu in Frankrijk.

Waarom Frankrijk?
“Vanaf het allereerste contact met de fransen, raakte het me te zien hoe ánders de kerkelijke situatie in Frankrijk is dan in Nederland. Er zaten dertig mensen in de kerk, onder wie amper jeugd. Maar we waren er zó welkom.”
De jaren erna was Harriëtte werkzaam voor verschillende Franse kerken waardoor haar liefde voor Frankrijk toenam. Het verlangen groeide om structureel iets te kunnen betekenen voor de jeugd.

Lees meer over het werk van Harriëtte Smit.

GZB

‘Geloven gaat verder’ laat ons zien dat het werk van God in deze wereld doorgaat. Telkens worden grenzen doorbroken, komen mensen die ver van God waren dichtbij en leren ze Hem kennen. En als mensen God leren kennen, gaat het geloof ook verder. Het blijft niet bij woorden, het wordt zichtbaar in hun leven. Dat stelt ook een vraag aan onszelf! Geloven we? Hoe wordt het zichtbaar en hoorbaar in ons leven?

Als kerken wereldwijd hebben we elkaar steeds meer nodig om het geloof verder te brengen. Het is belangrijk om elkaar toe te rusten, te bemoedigen en te versterken bij het uitvoeren van deze roeping. Daarom zet de GZB zich in om kerken en gemeenten wereldwijd met elkaar te verbinden. Het uitzenden van zendingswerkers is daar een belangrijk onderdeel van.

Lees meer op de website van de GZB