Begraven

Wanneer een lid van de eigen gemeente overlijdt is de predikant beschikbaar voor pastorale zorg aan de nabestaanden en het leiden van de begrafenis. Desgewenst kan ook het kerkgebouw gebruikt worden voor het houden van een samenkomst.

Soms krijgen we vragen over begrafenissen waarbij de overledene geen lid was van onze gemeente. Met het oog daarop is deze pagina geschreven.

We zijn een gemeente die dienstbaar wil zijn aan heel de samenleving, dus waar mogelijk ook bij  begrafenissen. Het ‘waar mogelijk’ houdt zowel verband met onze eigen identiteit als met onze praktische mogelijkheden. U kunt altijd contact opnemen om dit nader te bespreken, hieronder geven wij in hoofdlijnen aan wat u van ons kunt verwachten.

Rol van de predikant

In onze gemeente staat de Bijbelse boodschap van zonde en genade centraal zoals verwoord in Johannes 3:16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon [Jezus Christus] gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Bij begraven met betrokkenheid vanuit onze gemeente zal dit inhoudelijk de richtlijn zijn.

Concreet betekent dit dat in de samenkomst voorafgaand aan de begrafenis de Bijbel open gaat. Vaak zal dit zijn vanuit een op de rouwkaart vermelde Bijbeltekst, maar het staat de predikant vrij om hier vanaf te wijken. Er is ruimte voor herdenking van het leven van de overledene, maar in de overdenking door de predikant staat het Woord van God centraal. Dit doen wij vanuit de diepe overtuiging dat alleen bij God troost te vinden is, en dat ieder mens dit nodig heeft, of ze dat nu geloven of niet.

In onze gemeente zijn samenkomsten voorafgaand aan een begrafenis geen kerkdiensten. Dat betekent onder meer dat er niet met votum en groet wordt begonnen, en niet wordt afgesloten met de zegen. Hieronder treft u een voorbeeld van de bij ons gebruikelijke elementen in de en de gang van zaken op de begraafplaats.

Gebruik van het kerkgebouw

Wanneer de overledene geen (oud-)lid was van onze gemeente is het kerkgebouw in de regel alleen beschikbaar wanneer onze eigen predikant, of een in overleg met onze predikant gekozen andere predikant, de samenkomst leidt. De beschikbaarheid van het kerkgebouw is onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de koster. De begrafenisondernemer dient te zorgen voor een organist. Voor het gebruik van het kerkgebouw anders dan bij begrafenissen van (oud-)gemeenteleden wordt een vergoeding in rekening gebracht.