Kidsfeest

Wat is het Kidsfeest?

Buurtinitiatief van de Pauluskerk

De Kidsfeesten worden georganiseerd door een groep mensen uit de Pauluskerk in Amstelveen. Jenneke, coördinator van het kidsfeest, zegt hierover: ‘Wij vinden het leuk om activiteiten voor buurtkinderen te organiseren. Maar kinderen van verder weg zijn ook welkom! Vanuit ons geloof willen we graag maatschappelijk betrokken zijn. Wij organiseren dit al vele jaren en kijken er telkens weer naar uit. We vertellen een verhaal uit de Bijbel, er is een voorstelling, we zingen, er zijn spelletjes, er is eten en drinken… Voor de kinderen is het een feest en voor ons niet minder! Als je die koppies ziet terwijl ze naar een toneelvoorstelling kijken, of wanneer ze geconcentreerd iets in elkaar zetten of staan te juichen als ze gewonnen hebben bij een spel: heel gaaf!’

Ouders en verzorgers

De ouders en verzorgers die de kinderen komen wegbrengen zijn welkom om nog even te blijven voor een kop koffie of thee. Jenneke: ‘Dit is voor de gezelligheid, maar ook een gelegenheid voor de ouders om ons te leren kennen.’ Als u vooraf vragen heeft over het programma of de organisatie, mail of bel dan gerust! O, en voel u vrij om aanwezig te zijn tijdens het Kidsfeest!

Meer weten?

Voor meer info over het kidsfeest: bel Ineke (020-6454074) of Nienke (06-47497400) of mail ons uw vraag.

DRIEDAAGS KIDSFEEST IN DE ZOMERVAKANTIE

Beste ouders en kinderen,

Vorige week hebben we jullie laten weten dat het zomerkidsfeest dit jaar niet door kan gaan vanwege het coronavirus.
Wel hebben we jullie een verhaal, knutselmaterialen en een wedstrijd beloofd!

In het introductiefilmpje hebben jullie kunnen zien dat het thema van dit jaar ‘Duik erin’ is. De verhalen uit de Bijbel die hierbij horen gaan over water. Water is van levensbelang, niemand kan zonder water. Zoals water noodzakelijk is om te kunnen leven, zo is Jezus ook noodzakelijk in ons leven. Niemand kan zonder Jezus. Hij maakt jou echt gelukkig! Een prachtige Bijbeltekst hierbij is Johannes 4:14, waar Jezus zegt: ‘Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’
Het thema ‘Duik erin’ wijst naar het water maar ook naar duiken in een goed boek; de Bijbel. Vandaag sturen we jullie een van de Bijbelverhalen en uitwerkingen daarbij. We hopen op een kidsfeest later dit jaar waar we verder kunnen gaan met het thema!

Allereerst hebben we een filmpje voor jullie, het past bij het thema ‘Gered’, het Bijbelverhaal wat hierbij hoort is het verhaal over Mozes in het mandje uit Exodus 2 : 1-10.

Jullie hebben gezien dat het filmpje gaat over kikkers en prinsen… en gered worden. Die ene kikker in de vijver heeft het gered als klein kikkervisje… Mozes als kleine baby wordt ook gered en ook uit het water… Hoe bijzonder dat is, kunnen jullie lezen in het meegestuurde Bijbelverhaal.

Nadat jullie het verhaal gelezen hebben, zijn er twee knutselwerken. Voor de jonge kinderen een kleurplaat en voor de ouderen een puzzel; ‘Hiërogliefen ontdekken’.
Je mag 1 van deze 2 insturen voor 15 augustus; je hebt dus de hele vakantie de tijd! Schrijf natuurlijk je naam, je adres en e-mailadres erop!
Voor 1 september zullen we de prijswinnaars bekend maken! Je mag je kleurplaat of puzzel opsturen naar:
Pauluskerk, T.a.v. kleurwedstrijd kidsfeest, Wolfert van Borsselennweg 116, 1181 PJ Amstelveen.

Nog wat tips over de kleurplaat:
– Leg gras of riet op de kleurplaat (echt of van papier), kijk hoe je dit op wilt plakken; zorg dat je het mandje en de prinses nog goed kunt zien!
– Kleur en versier de kleurplaat zo mooi als je kan! Je kunt bijvoorbeeld nog wolken maken van watjes enz! Succes!

Tips over de puzzel Hiërogliefen ontdekken: weet jij wat er staat? Leer de hiërogliefen lezen en ontdek wat er staat in Exodus 2:10.
Kleur de hiërogliefen mooi in en lukt het ook je eigen naam in hiërogliefen te schrijven?
Vergeet niet je verdere gegevens te vermelden als je je puzzel opstuurt!

Als extra vind je nog een voorbeeld om de het mandje van Mozes en de prinses met strijkkralen te maken!

En nog een gave opdracht voor de stoere jongens (of meisjes!)… maak het mandje van Lego! Pak je legostenen er maar bij en volg de instructie stap voor stap! Misschien mis je net een blokje of heb je de steentjes niet in de juiste kleur? Het makkelijke van Lego is dat je hem makkelijk net iets anders kan maken! Misschien heeft jouw mandje wel rechte hoeken? Of wordt hij wit met blauw?
Als je klaar bent, kan je hem ook echt laten drijven op het water!

Heel veel plezier en succes, we kijken uit naar jullie inzendingen en wensen jullie een fijne zomer!

Hartelijke groet namens de organisatie,

Ineke en Leny

English
Dear kids and parents,

Last week we informed you that we had to cancel our Summer kidsfeest. We promised you a Bible story, handicrafts and a coloring/puzzle contest!

The stories of this year are all around water. Water is vital, no one can live without water. John 4: 14 says; But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.
Today we send you one off the Bible stories and some handicrafts. We hope to organise a Summer kidsfeest later on this year to continue the theme and bible stories around water.

First off all we have a video, it attempts to the theme ‘Saved’. The Bible-story is the story of Moses in the basket, Exodus 2: 1-10.

We also send you 2 handicrafts; a coloring page for the younger kids and a puzzle for the eldest kids.
You can send us one of these before August 16th! Offcourse, write your name, adress and emailadress on it!
Before September 1st we will announce the winners. You may send your colouring page or puzzle to:
Pauluskerk, T.a.v. kleurwedstrijd kidsfeest, Wolfert van Borsselennweg 116, 1181 PJ Amstelveen.

A few suggestions for the colouring page:
• Put some grass on your colouring page, make sure you can still see the basket and the princess!
• Color and decorate your colouring page as beautifully as you can! Good luck!
A few suggestions for the puzzle ‘Hierogliefen ontdekken’: do you know what is written? Find out what is written in Exodus 2:10
• Coulour the hieroglyfs and are you able to write your name in hieroglyfs?
• Don’t forget to write your personal details on your puzzle!
As an extra you find an example to make Moses in a Basket and the princess of perler beads!

Another great assignment is to make the basket out of Lego! Grab your Lego and follow the instruction step by step. When you’re done the basket can really float on water!

We wish you a lot of fun and good luck! We are looking forward for your colouring pages and puzzles!

Warm regards from the organizing committee,

Ineke en Leny

LINKS

Wilt u meer weten over het christelijk geloof? Deze sites bieden cursussen aan, online of in de regio.

waaromjezus.nl (online cursus)
waaromjezusvoorjou.nl (online cursus voor jongeren tussen 12-17 jaar)
alphacursus.nlalphacursus.nl (deze wordt door meerdere kerken in Amstelveen aangeboden, op de site staat een overzicht)