“HEERE, wat is de mens, dat U hem kent, de sterveling dat U aan hem denkt? De mens lijkt op een zucht, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw” (Psalm 144:3-4)

kruis5Geloof

Wij geloven in God, die zich in de Bijbel bekend maakt. De Bijbel is het Woord van God. Wij geloven in God, de Vader, die de Schepper is van de hemel en de aarde, en van alle mensen. Wij geloven in Jezus Christus, die onze verlosser is. Wij geloven in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt.  Lees verder >>

kerk3Gemeente

De gemeente die in de Pauluskerk samenkomt is een christelijke gemeente. Wij weten ons verbonden aan elkaar en aan alle christenen in de wereld door Jezus onze Heiland. We zijn een actieve gemeente waarin jongeren en ouderen hartelijk welkom zijn. Wij komen elke zondag samen in erediensten om God te loven, Zijn boodschap te horen, elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Lees verder >>>

 Jeugd

We hebben diverse activiteiten voor kinderen en jongeren zoals kinderclubs, jeugdvereniging, en catechisatie. Tijdens de dienst wordt in onze gemeente voor kinderen van 3-6 jaar gebruikt gemaakt van de methode Opstap van de HGJB. Voor alle kinderen uit de buurt wordt regelmatig een kidsfeest georganiseerd. In de kalender kun je zien wanneer de eerstvolgende activiteit is. Lees verder >>>

kerk3Nieuws

Gebedsweek:
De interkerkelijke gebedsweek wordt gehouden van 20-23 januari. Het thema ‘Buitengewoon’ staat centraal. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. De bijeenkomsten zijn van 19.30-ca. 20.00 uur. Maandag 20-1 en woensdag 22-1 in de Pauluskerk, dinsdag 21-1 en donderdag 23-1 in de Immanuelkerk.

Kerkbalans:
De enveloppen voor de actie Kerkbalans worden vanaf 19 januari uitgedeeld. Graag uw antwoord opsturen in de retourenvelop of deponeren in de bus in de hal van de kerk. Ook kunt u uw bijdrage melden via e-mail aan de administrateur: administratie@pauluskerk-amstelveen.nl. Wilt u voor uw bijdrage het rekeningnummer
NL81 RABO 0373 715 153 t.n.v. Herv. Wijkgemeente Eben-Haëzer te Amstelveen gebruiken?

   Meer weten over geloof?

Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze scriba Kees Camfferman, of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen. Wil je graag zelf meer over christelijk geloof lezen via internet? Lees verder >>

Kerkdiensten

26jan

10.00 - Ds. J.C de Groot

18.30 - Ds. G.H. Vlijm

02feb

10.00 - Ds. C.H. Hogendoorn

18.30 - Ds. H. Schipaanboord

Activiteiten

26jan

10.00 - Ds. J.C de Groot

18.30 - Ds. G.H. Vlijm

27jan

Kerkrentmeesters vergadering

29jan

Bijbelkring

Bekijk alle activiteiten >>>

© 2015 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PRIVACY     |       PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4