Kids feest

By | Geen categorie | No Comments

Op 30 en 31 aug en 1 sept. a.s. hopen we weer een driedaags Kidsfeest te houden, voor kinderen van 4 t/m 10 jaar.
Het thema is dit jaar: (T)op Survival.
We gaan ook dit kidsfeest weer luisteren naar een Bijbelverhaal, liedjes leren, knutselen, kijken naar de poppenkast en een sketch.
Het kidsfeest wordt gehouden van 10.00 uur tot 12.00 uur, de laatste dag tot 13.00 uur.
Op de laatste dag gaan we ook aansluitend pannenkoeken eten!
Het feest wordt gehouden in ’t Open Hof, Burg. Haspelslaan 129, Amstelveen en….dit feest is gratis.

De ouders mogen erbij blijven, wanneer ze dat willen.

Verdere info: Ineke Paul, tel. 020-6454074.

25 jarig jubileumconcert Cum Laude

By | Geen categorie | No Comments

Op 23 september 2017 organiseert het Chr. gem. koor Cum Laude uit Amstelveen een jubileumconcert in de Pauluskerk te Amstelveen. De avond begint om 20.00 uur en zal in het teken staan van het oratorium “Jozef “. De componist van dit prachtige stuk muziek is Marco den Toom die ook als organist aanwezig zal zijn. Verdere muzikale medewerking wordt verleend door diverse muzikanten en solisten. U en jij worden van harte uitgenodigd om dit unieke concert bij te wonen.

Football Fellowship Amsterdam

By | Geen categorie | No Comments

Op zaterdag 1 juli 2017 wordt door Football Fellowship Amsterdam een tweede voetbal toernooi georganiseerd tussen kerkleden en vluchtelingen uit heel Amsterdam. Aanvang van de wedstrijden is 14.00 uur, DVVA, Sportpark Drieburg, registratie van spelers vanaf 13.15 uur. Dit evenement is bedoeld om solidariteit met en vriendschap aan vluchtelingen te tonen d.m.v sport. Er is al een eerste succesvol toernooitje gehouden in maart met ca. 50 spelers waarbij alle spelers gemixt waren en dat voor veel amusement zorgde. De organisator is Michael Blazey van de English Reformed Church. Leeftijd, geslacht, of voetbalkwaliteiten zijn niet belangrijk om mee te doen. Het draait die dag allemaal om plezier. Het toernooi wordt afgesloten met een gezamenlijke bbq maaltijd vanaf 17 uur.
Meld je allemaal aan, zodat we met onze gemeente een team kunnen formeren!!

Nieuws van Harriëtte uit Frankrijk

By | Geen categorie | No Comments
Een hartelijke groet vanuit Aix-en-Provence waar de zon nog steeds volop schijnt!
Er ligt een intensieve maar prachtige zomer achter me. Betrokken geweest bij twee werkvakanties met Hollandse jongelui. Eén in samenwerking met de GZB/Experience reis in le Mas d’Azil en een andere in Aix met de jv van Bleskensgraaf waar m’n nichtje deel vanuit maakt. Mooi te zien hoe Nederlandse jongeren ruimte in hun agenda en portemonnee hebben gemaakt om de Franse kerken een hart onder de riem te steken door hun aanwezigheid en de inzet van hun handen! Het waren gezegende weken.
Genoten van vakantie met m’n familie aan de Atlantische kust en ruimte gehad om bij te tanken! Goed om tijd met m’n zus en haar gezin door te brengen en concreet tante te kunnen zijn.

Lees verder

Opening winterwerk

By | Geen categorie | No Comments

Zaterdag 17 en zondag 18 september was het opening winterwerk, het begin van een nieuw seizoen aan activiteiten in onze gemeente. Activiteiten waar we als gemeente God en elkaar mogen ontmoeten.

Zaterdagmiddag werd er verzameld in basisschool De Akker te Amstelveen. Er waren verschillende activiteiten voor jong en oud. Zo was er voor de kinderen een Olympisch parkoers uitgezet  en voor de ouderen workshops met borduren en zang. Na alle middagactiviteiten was er een presentatie van Bertine die in Kenia en Congo heeft gewerkt en werd er een veiling gehouden voor een goed doel. ’s Avond was er als vanouds weer een smakelijke barbecue aangevuld met lekkere taarten en salades die iedereen had meegenomen. Het was een leuke dag!

Kom ook!
Het winterwerk (winterseizoen) is weer geopend! Dit houdt in dat de clubs, bijbelkringen, catechisatie en andere activiteiten weer beginnen. Zo is er voor elke leeftijdsgroep wel wat te doen en te leren . Ben je nieuwsgierig wat er allemaal te doen is en/of zou je graag een keer willen langskomen? Stuur dan een berichtje, je bent van harte welkom!

Bertine Congo

Blog | Bertine in Congo

By | Geen categorie | No Comments

Nieuws uit Congo

“Wie Hem wel ontvingen en in Zijn Naam geloven heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” –  Johannes 1:12

Door de straten van Bukavu loop ik vanuit mijn werk naar huis. Een taxichauffeur stopt naast me, draait het raampje open en vraagt of ik een lift wil. ‘Ik houd van lopen’, is mijn antwoord, al denk ik erachteraan ‘en ik houd er niet van om bij een vreemde man in de auto te stappen’. De volgende vraag die hij stelt verbaasd me. ‘Ga je naar de hemel of de hel?’ Door Gods genade en met een glimlach op mijn gezicht antwoord ik hierop ‘mbinguni, naar de hemel’. Maar de man is nog niet klaar en hij stelt nog een vraag. ‘Ben je een slaaf of een kind van God?’ ‘Mtoto ya Mungu, een kind van God’ is mijn antwoord. Blijkbaar tevreden met mijn antwoord groet de man me hartelijk en Lees verder

toer goede doel

Fietsen of wandelen voor landelijk Dabarwerk

By | Geen categorie | No Comments

Op zaterdag 4 juni wordt de Toertocht van het Oosten georganiseerd; voor wielrenners, mtb’ers en ‘gewone’ fietsers. Er is een grote keuze uit routes – variërend in afstand van 30 tot 250 kilometer – die door de mooiste delen van Overijssel voeren. Vrijdagavond 10 juni wordt de Dabarmars gelopen, bedoeld voor hen die dit jaar Dabar doen of eerder al hebben gedaan, leden van Dabarcommissies, etc. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 september fietsen echte bikkels de Toer XXL, 500 km in 24 uur. De start is op de Dabarcamping in Termunterzijl en de finish in Ouddorp, onderweg worden ook diverse Dabarcampings aangedaan. Deze tocht is voor goed getrainde wielrenners maar kan ook in estafette worden gereden in teams van 2 personen. Lees verder

Bertine Kenia

Blog | Nieuws uit Kenia

By | Geen categorie | No Comments

“Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan.” Johannes 14:27

De laatste paar weken voor mij hier in Kenia zijn alweer aangebroken. Afgelopen maanden zijn voorbij gevlogen waarin ik veel heb meegemaakt. In Nairobi heb ik een paar uur in een politiecel opgesloten gezeten omdat ik op een verkeerde plaats de weg overstak. Verder nog een dag in het ziekenhuis aan het infuus gelegen wegens een bacteriële infectie. Maar God heeft me steeds weer beschermd en ik ben dankbaar voor elke dag dat ik hier mag zijn en de vrede die Hij mij geeft in het doen van Zijn werk. Ook al heb ik het nodig om steeds weer aan Hem herinnert te worden, aan het feit dat Hij alle macht heeft en het werk dat we met Hem doen wil zegenen. Jezus zei het zelf al tegen zijn discipelen: “Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de Trooster niet bij jullie komen” (Joh. 16:7). Het werk van de Heilige Geest, die harten echt veranderdt, dat is waar ik om bid, naar uitzie en geloof dat het zal gebeuren hier in Kenia! Lees verder

Studiedag ‘Techniek en onze levensheiliging’

By | Geen categorie | No Comments

STUDIEDAG GEREFORMEERDE BOND ‘TECHNIEK EN ONZE LEVENSHEILIGING’ VOOR GEMEENTELEDEN EN AMBTSDRAGERS

 Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond belegt DV op dinsdag 24 mei in Gouda de studiedag ‘Techniek en onze levensheiliging’.

 De moderne techniek heeft  een grote invloed op ons dagelijks leven. De manier waarop we ons verplaatsen, waarop we communiceren, maar ook wat we eten, hoe we onszelf verzorgen, en wat we doen als we ziek worden, het wordt alles steeds meer bepaald door de beschikbare techniek. Het lijkt wel of we ons leven steeds meer in de eigen hand hebben.

In de studiedag Techniek en onze geloofsrelatie met God wordt eerst een algemene inleiding gegeven over de verschillende manieren waarop de techniek ons leven diepgaand beïnvloedt. Vervolgens wordt dit voor drie concrete terreinen uitgewerkt: de medisch-technische ontwikkelingen, de nieuwe informatie- en communicatiemedia en het belang van duurzaamheid en de zorg voor de schepping. In elke workshop worden eerst de belangrijkste technische ontwikkelingen beschreven. Vervolgens worden de vragen besproken die deze ontwikkelingen oproepen ten aanzien van ons persoonlijk leven, maar ook hoe ze ons gezin en ons leven in de kerk kunnen beïnvloeden.

Na de opening door drs. P.J. Vergunst hoopt prof. dr. M.J. de Vries, bijzonder hoogleraar Christelijk Filosofie Technische Universiteit,  Delft,  te spreken over op welke de wijze de techniek ons leven diepgaand beïnvloedt. Na deze bijdragen kunnen de deelnemers twee van de drie workshops volgen.

 Workshop Geneeskunde en techniek; door, prof.dr.ir. J. van Bemmel, emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit. Vakgebied: geneeskunde en medische informatica.

Workshop Duurzaamheid en zorg voor de schepping; door, prof. dr. J.J. Graafland, econoom en theoloog en gespecialiseerd in filosofie van de economie, economische ethiek, bedrijfsethiek/ maatschappelijk verantwoord ondernemen en christelijke visie op economie.

Workshop Nieuwe media en pelgrimschap;  door, dr.ir. S.M. de Bruijn, plaatsvervangend hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad, lector “Nieuwe media in vorming en onderwijs”,  Driestar Hogeschool Gouda

De studiedag heeft plaats in Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2,  Gouda en begint om 15.00 uur (vanaf 14.30 uur ontvangst met koffie/thee) en duurt tot 21.00 uur. Een broodmaaltijd wordt aangeboden.  Driestar Educatief beschikt over een parkeerterrein en ligt op loopafstand NS-station, uitgang ‘Bloemendaal’.

Aanmelden met opgave van de twee workshop die u wilt volgen  s.v.p. voor 18 mei bij: Bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660 of mailen naar info@gereformeerdebond.nl.

 Als tegemoetkoming aan de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van  € 23,50. Dit bedrag is inclusief het boek Technologie, overal om ons heen geschreven door prof.dr. Marc J. de Vries. Graag vooraf overmaken op ING-rekening NL98 INGB 0000 138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. studiedag 24 mei   

Psalmzangavond Pauluskerk te Amstelveen

By | Geen categorie | No Comments

Het Chr. gem. Koor Cum Laude organiseert op zaterdag 28 mei 2016 een zangavond met als thema “de Psalmen”. Het boek van de psalmen is toch werkelijk een bron van inspiratie voor ons dagelijks en geestelijk leven. Daarom beleggen wij een avond waarop het duidelijk naar voren mag komen wat bovenstaand thema inhoudt. We zullen op diverse manieren de psalmen ten gehore brengen zowel berijmd en bewerkt als koorstukken. Voor deze ontmoeting hebben wij verschillende gasten uitgenodigd. In de eerste plaats gastorganist Wim de Penning, pianist Peter van Dongen en op saxofoon Jenny Stoeckart. Ds. A. Baas heeft ook zijn medewerking toegezegd. De algemene leiding is in handen van Wim van Dijkhuizen. De deuren zijn open om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. De toegang is vrij, wel is er een collecte t.b.v. de kosten. Dus hierbij bent u allen van harte uitgenodigd in de Pauluskerk Wolfert van Borsselenweg 116 te Amstelveen.

© 2015 PAULUSKERK AMSTELVEEN.

ANBI      |      PKN AMSTELVEEN

facebook  pkn_logo4